Στο πλαίσιο της εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής με σκοπό την αξιοποίηση της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ μιας δυναμικής ανάπτυξης του αγροτικού τομέα και της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου με απώτερο στόχο την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και αειφόρου ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών έχει διαπιστωθεί ότι σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι τοπικοί φορείς μιας περιφέρειας.

Οι αναπτυξιακές εταιρείες της Θεσσαλίας :

 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ με τον διακριτικό τίτλο ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.,
 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ με τον διακριτικό τίτλο ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.,
 3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ με τον διακριτικό τίτλο Ε.Α.Π. Α.Ε.
 4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ με τον διακριτικό τίτλο Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.

Μετά από μακρόχρονη συνεργασία στον τομέα της τοπικής ανάπτυξης των περιοχών τους αφού διαπίστωσαν ότι :

 • επιθυμούν να συμβάλλουν στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της Θεσσαλίας,
 • στην επιτάχυνση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης,
 • στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της θεσσαλικής γεωργίας,
 • στην βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της θεσσαλικής υπαίθρου και
 • στην διατήρηση του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής για όλο τον θεσσαλικό αγροτικό πληθυσμό,

και ότι για την επίτευξη των ανωτέρω θα χρησιμοποιήσουν κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους

 • μέσα από την υλοποίηση και διαχείριση Εθνικών και Κοινοτικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και
 • τον περιφερειακό συντονισμό των αναπτυξιακών προγραμμάτων που υλοποιούν οι τοπικοί δημόσιοι & ιδιωτικοί φορείς και ιδιαίτερα οι Αναπτυξιακές Εταιρίες της τοπικής Αυτοδιοίκησης της Θεσσαλίας.

Αποφάσισαν να συστήσουν τον Αύγουστο του 2002 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΕΠ. Α την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία: "ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" με διακριτικό τίτλο "ΘΕΣΣΑΛΙΑ" και έδρα την Λάρισα. Στην Αγγλική γλώσσα η επωνυμία της εταιρίας είναι: "THESSALΙΑ - RURAL DEVELOPMENT REGIONAL AGENCY" και διακριτικός τίτλος "THESSALΙΑ".

ΘΕΣΣΑΛΙΑ - Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΣΣΑΛΙΑ - Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης α.μ.κ.ε.

Σωκράτους 111, 413 36, Λάρισα
Τηλ : 2410-555282 - Fax : 2410-555283
E-mail : info@ruralthessaly.gr

Εταίροι

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΝΚΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.
Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 431 00 Καρδίτσα
Τηλ:2441042363, Fax:2441071636
http://www.anka.gr
email:anka@anka.gr

 Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ - Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.
Βλαχοδήμου 1,  402 00 Ελασσόνα 
Τηλ:2493024222-25047, Fax:2493023522,
http://www.aenol.gr
email:anelkis@otenet.gr

Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα 
Τηλ:2410284696,
Tηλ-Fax:2410284824 email:anel@otenet.gr


Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΑΠ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ - Ε.Α.Π. Α.Ε.
Λαρίσης 191, 383 34 Βόλος
Τηλ:2421078391-5, Fax:2421078215
http://www.eapilio.gr
email:info@eapilio.gr

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα
Τηλ:2432075250-25370, Fax:2432025343 http://www.kenakap.gr
email:kenakap@kenakap.gr

Please wait...