64 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών, οι προτάσεις επενδυτικών...

Διαβάστε περισσότερα


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟ 06.02.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

Η «ΘΕΣΣΑΛΙΑ – Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης», ως Υποστηρικτικός Μηχανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την...

Διαβάστε περισσότερα


Ολοκλήρωση Διαγωνισμών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πολιτιστικός και Τουριστικός Ηλεκτρονικός Κόμβος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Ολοκλήρωση Διαγωνισμών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πολιτιστικός και Τουριστικός Ηλεκτρονικός Κόμβος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Διαβάστε περισσότεραΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 20/02/2008 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒOY»

Η «ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΑΜΚΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γνωρίζει στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους...

Διαβάστε περισσότερα

Please wait...