Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών, οι προτάσεις επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στους 4 νομούς της περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο της 2ης  Προκήρυξης για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313β του Άξονα 3 (επενδύσεις σε περιοχές ΟΠΑΑΧ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013.

 

Κατά την λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής στις 24/5/2013 οριστικοποιήθηκε η υποβολή συνολικά 64 προτάσεων, οι οποίες αναλύονται ανά Μέτρο ως εξής:

  • Μέτρο 311: «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»: 4,
  • Μέτρο 312: «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»: 15,
  • Μέτρο 313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» : 45

 

  Τα παραπάνω προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα και οι πρώτες αποφάσεις έγκρισης τους αναμένεται να εκδοθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εντός του καλοκαιριού.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν στη περιφέρεια Θεσσαλίας δίνονται στον συνημμένο Πίνακα.