ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013) Έληξε

Το Μέτρο 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και δημόσια δαπάνη. Η δημόσια δαπάνη...

Διαβάστε περισσότερα


ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2010) Έληξε

Το Μέτρο 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και δημόσια δαπάνη. Η δημόσια δαπάνη...

Διαβάστε περισσότερα

Please wait...