ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013) Έληξε

Το Μέτρο 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και δημόσια δαπάνη. Η δημόσια δαπάνη αποτελείται από...

Διαβάστε περισσότερα


ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2010) Έληξε

Το Μέτρο 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και δημόσια δαπάνη. Η δημόσια δαπάνη αποτελείται από...

Διαβάστε περισσότερα

Please wait...